Pater vd Elsen(dorp)


Rector Rossaert


Rector Busscher


Rector Henneveld

Historie
in het
kort...


Rector/Pastoor Scholte


Pastoor Naessens


Pastoor vd Nieuwenhof

29 november 1926

Oprichting parochie St. Jan Evangelist

24 februari 1927

inzegening houten noodkerk

1926 - 1935 - rector:

Pater J.I. Rossaert s.c.j. - tot 1 sep. 1935 (woonde in De Rips)

1935 - 1951 - rector:

Pater Albert Busscher s.c.j. (nov.1938 nieuwe pastorie)

 1936

oprichting Broederschap voor veilig verkeer

4 jan. 1939

eerste 2 zusters(Chantal en Radegundis) in Elsendorp (wijkverpleging)

mei 1940

nieuwe klooster wordt in gebruik genomen

19 febr. 1951

Rector Busscher stopt en vertrekt naar klooster in de Reek

1951 - 1956 - rector:

Pater Henneveld s.c.j.

1956 -  - rector:

Pater J.J. Scholte s.c.j.

5 april 1959

1e steen van de nieuwe kerk

15 mei 1960

consecratie van de Sint Christoffelkerk door Mgr. Bekkers

1960

Rector Scholte wordt pastoor

23 okt. 1972

Pastoor Scholte overleden

15 dec. 1972

Pastoor Domien Naessens s.c.j.

18 maart 1985

Pastoor Naessens overleden

19 april 1985

Pastoor Sjef van den Nieuwenhof s.c.j.

1 februari 2015
 

Einde parochie St. Jan Evangelist
Voortaan zijn we een deel van H. Willibrordus (Fusie-parochie Gemert-Bakel)

23 maart 2017 Pastoor Sjef van den Nieuwenhof s.c.j. overleden

 

Elsendorp is een ontginningsnederzetting, in de 20e eeuw ontstaan op het kruispunt van twee belangrijke ontsluitingswegen: de Middenpeelweg, ter plaatse Zeelandsedijk en Ripseweg geheten, en de oost-westverbinding tussen Boxmeer en Gemert, de Elsendorpseweg.
De bewoners behoorden officieel tot de parochie St. Jan de Doper in Gemert. In 1926 werd besloten tot de stichting van een nieuw rectoraat in de nederzetting die 'Van den Elsendorp' gedoopt werd, spoedig verkort tot Elsendorp. De keuze was een eerbetoon aan de Gemertse pater Gerlachus van den Elsen, de stichter van de Boerenbond.
In 1927 verrees in Elsendorp aan de Zeelandsedijk (westzijde) een gebruikt houten noodkerkje, gekocht in Langenboom. In de jaren veertig is het uitgebreid met twee zijbeuken.

De oprichting van het Rectoraat te Elsendorp (toen De Dompt), 29 november 1926.
De eerste onderhandelingen over de oprichting van dit Rectoraat dateren al van 1921, toen Pater Trines, benoemd Pastoor van De Rips, Pater J. Schulte, Provinciaal van de Priesters van het H. Hart in contact bracht met de Z.E. Heer Poell, Pastoor van Gemert.
Het heeft echter nog tot 1926 geduurd, eer het Rectoraat tot stand kwam. Bij bisschoppelijk decreet van 23 november 1926, dat op Zondag 28 november in de Parochiekerk van St. Jans Onthoofding te Gemert werd voorgelezen, werd met ingang van maandag 29 november een zelfstandig Rectoraat opgericht te De Dompt, onder de titel van St. Joannes Evangelist; het nieuwe Rectoraat werd afgescheiden van de moeder-parochie te Gemert en ingedeeld bij de Parochie van de H. Margareta María in de Rips; het werd toevertrouwd aan de Congregatie van de Priesters van het H. Hart en tot eerste Rector werd benoemd Pater J. Rossaert, die vanaf 31 januari 1924 kapelaan was te De Rips.
De nieuwe Rector toog terstond aan het werk. Er werd een noodkerkje gebouwd en achter de sacristie zou een woonkamer voor de Rector komen. De bouw verliep zo vlot, dat het kerkje op 24 februari 1927 reeds plechtig ingezegend kon worden. Dat geschiedde door Pater Provinciaal Jos. Schulte, met asistentie van Pastoor Poell uit Gemert en Rector Casteleyns uit Handel. Het parochiale zangkoor van Gemert zong onder leiding van Kapelaan Sanders de driestemmige Mis van Perosi. Zo konden de mensen uit de Peel vanaf Zondag Quinquagesima, 24 februari 1927, hun godsdienstplichten in hun eigen kerkje vervullen. Alleen op Zon- en Feestdagen en op de Eerste Vrijdag van de maand werd er een H. Mis opgedragen. Want de Rector bleef in De Rips wonen en was alleen van zaterdag tot maandag te De Dompt; hij woonde dan in het kamertje achter de sacristie en was in de kost bij de naaste buren: de familie Haverkort.
De naam van het Rectoraat was aanvankelijk "De Dompt”; later werd het “Van den Elsendorp”; en nog later "Elsendorp" zonder meer. En deze naam werd definitief.

Het noodkerkje was afkomstig van Langenboom en dat daar in gebruik was, totdat de nieuwe kerk klaar was, die door de stormramp van augustus 1925 was vernield. Het houten kerkje werd naar Elsendorp overgebracht en daar weer opgebouwd door de Gebr. Gooden, aannemers uit Meyel:
cf.: Sjang Hoeymakers, Het gouden dorp, Elsendorp september 1976,

 


 

In 1959 werd in de nieuwe dorpskern ten oosten van de Zeelandsedijk de Sint Christoffelkerk gebouwd onder architectuur van H. Reuser uit Nijmegen. Hij ontwierp een vierkant bakstenen gebouw met een toren op de zuidoostgevel. De grootste van de twee luidklokken, gegoten in 1959, draagt de naam Christoffel.

 

Aan de noordzijde van de kerk plande men het grote St. Christoffelplein voor de autozegeningen.
In het verlengde van de entreegang van de kerk bevindt zich de aan de heilige gewijde devotiekapel met zitplaatsen voor een veertigtal gelovigen. Aan de wand hangt een modern Christoffel-vaandel (ca. 85 x 150 cm). Op een rode ondergrond is de heilige afgebeeld, staande in het water, gehuld in een wapperende opgeschorte omslagdoek, met het kind Jezus op de rechterschouder en een staf in zijn handen. De geborduurde tekst luidt: 'S. Christoffel bescherm ons' en 'Parochie Elsendorp'. Tijdens de Christoffeldagen worden devotionalia verkocht.
 

 

Bij het kruispunt (rotonde) Zeelandsedijk/Elsendorpseweg is in 1991 een wegkapelletje gebouwd met een beeld van de heilige. Vlak ernaast staat het bord met de spreuk: "Wie gelooft, haast zich niet!" van het Apostolaat van de weg. Het kapelletje is een idee van Pastoor van den Nieuwenhof, gebouwd door Piet School, en het beeld is gemaakt door Harrie Creemers uit Groeningen.

 

De aanleiding voor de autozegeningen
 
"Paters in de Peel" van Marieke Smulders (uit: "Brabants Erfgoed")
 
Meer geschiedenis van Elsendorp en andere parochies van SCJ
 
Verering van St. Christoffel volgens Ottie Thiers
 

Ook de kapelaans willen we vermelden (we zoeken nog foto's en prentjes)